Ty’añtyak tyi yomty’añ tyi lakty’añ

Cha’añ mi kmejlel kpäs li chajpäbibäj e’tyel tyi SSILA wokol tyi loñkubi kome ma’añ mi ñojtyajbeloñ isujm li ity’añtyak yoñty’añ tyi Ch’ol, cha’añlojoñ wersa tyi cha’leñoñ tyi jk’eleloñ tyi kpejkaloñ kome yom che tyoj mi tyajbeloñ isujmlel jiñi ñusayajty’añ.

Tyi kmulaj che tyi meleloñ bajche ili kome wersa tyi ktyajaloñtyak wokolächme! Pej tyi kbej käñämajlel kty’añ ba’ ora kom mejlel kchajpañkbäj cha’añ mi jkäñmajlel ipetyolel lakty’añ Ch’ol.

Che mi jk’el bajche ili weñ mi jkubiñ cha’añ mi k’elmajlel jkäñmajlel ili k’otyabä e’tyel: jiñäch Yomty’añ.

 

 • Ña’alty’añ > Gramática
 • Yochibty’añ > Introducción
 • Päsoñel > Presentación
 • K’aba’äl > Sustantivo
 • Yilal > Adjetivo
 • Cha’leyaj >Verbo
 • K’axcha’leyaj > Verbo transitivo
 • Machbä k’axcha’leyaj > Verbo intransitivo
 • Pi’leyaj > Adverbio
 • Yañälbä ty’añ > Variante
 • Pästyäl > Determinante
 • Käñbilbä ty’añ > Definitud
 • Käñälbä > Definido
 • Machbä kañäl > Indefinido
 • Ty’añ ñaxañ albilixbä > Anaforicidad
 • Juñsujmach käñälbä ty’añ > Único definido
 • Ajcha’leyaj >Sujeto
 • Ajcha’leñtyel > Objeto
 • Icha’añtyej > Posesivo
 • Ty’añ mubä ichäkä ajlel > Referente Genérico
 • Ajyomty’añ > lingüista
 • Yomty’añ > lingüística

-Morelia Vázquez Martínez

Leave a Reply