Joñoñ Morelia.

Joñoñ Morelia.

Jk’aba jiñach Morelia Irene Vazquez Martinez, aj tya’ñ ch’oljoñ, chumuloñ tyi Campanario chukulbä tyi Tila, Chiapas. wa’libä k’iñ muk’oñ tyi k’eljuñ tyi Tecnologico Superior tyi Macuspana Tabasco. Mik cha’leñtyak kotyaya tyi proyectos de Lingüistica, ts’ijb tyi lak ty’añ, ñusayaj lak ty’añ tyi kaxlañtyañ yik’oty tyempayaj ty’añ. Mik weñ mulañ ili e’tyel, che’ yik’oty je’el tyijikña mijku’biñ che’ mijkäño’ yambä kixtyañojob muk’bä i mulañob lak tyañ Ch’ol. 🙂

Leave a Reply