Jiñi kojty…

Kotykotyña yik’oty kotylajax mi xäñ jiñi junkojty’ muty’ yik’oty junkojty’ ts’i’ tyi lum. Añ junkojty’ machbä mu’ik tyi kojtyel kome kotyoljach añ tyi yum. Jiñi yum muty’ yik’oty ts’i’ mi kojtyel tyi lum kome ma’añix mi mejle ixäñ tyi tyojle yumäl. Jiñi yum muty’ yik’oty ts’i’ tsa’ kojtyi che alätyoji che ñoxix kotykotyñajix kome ma’añix ich’ejlel ila tyi ilumal. Ñajtyjax wol ik’el che’ kotylatyikax yälak’ kome kotyoljax jiñi wiñik.

Leave a Reply