Mi kpäs kbä: Nicolás

Nicolás yik’oty Juan José, tyi ty’añtyak.                           Jk’aba’ Nicolás Arcos López ch’oyoloñ yik’oty tsa’ jkäla’ pañimil tyi Ejido San Miguel, Salto de Agua, Chiapas. Wäle’ woloñ tyi ejtyel tyi Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Tsa’ jk’ele’ juñ cha’añ licenciatura en Historia ya’ tyi  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, añbä tyi Villahermosa, Tabasco. Che’eñi tsa’ kcha’ jk’ele’ juñ cha’añ maestría en lingüística indoamericana tyi CIESAS-DF. Mi kmulañ jk’el jiñi ity’añ laklumal. Wäle’ wol jkotyañ jiñi proyecto cha’añ National Geographic Explorers.

Uriel yik’oty Joél.

 

 

Joñoñ, Carol-Rose

Mia Wiegand, joñoñ, Morelia Vázquez Martínez

Jk’a’ba Carol-Rose. Mi kcha’leñ k’eljuñ tyi Cornell University, Ithaca, Nueva York ba’añ wo kmel kdoctorado. Ch’oyoloñ tyi Estados Unidos. Tsa’ kcha’le klicenciatura tyi McGill University, Canadá cha’añ lingüística yik’oty estudios rusos. Tsa’ kajiyoñ tyi ñop ch’ol tyi 2015 che’ ñajañtsajniyoñ tyi San Miguel, Chiapas. Ya’i tsa’ käyiyoñ tyi yotyoty ajNicolas Arcos López, ba’añ chumulob imama ichichob. Tsa’ ikäñtyesayoñob lakty’añ. Jiñ mek cha’añ tsa’ kñopo Tumbalábä ch’ol, pe mi kch’ämbeñ isujm Tilabä Ch’ol je’e.

Woliyoñ tyi mel tamal tyi El Campanario.

Tyi enero tsa’ kpäyäyob tyilel cha’tyikil alumnojob tilemobä tyi Estados Unidos tyi Chiapas. Yomobix ñop lakty’añ. Weñ uts’aty tyi iñusayob ipaxyal tyi Chiapas. Tsajniyoñlojoñ tyi ilumal Tumbalá che’ jiñi tyi ilumal Tila.

Cha’añ kdoctorado, mi kts’ijbañ ktesis cha’añ ilojtyib its’ijbuñtyel yik’oty isujmlel tyi alol ch’ol yik’oty tojol-ab’al. Jiñ mek cha’añ woli kñop tojol-ab’al ty’añ je’e.

Otyoty, tye’tyak yik’oty xajlel tyi San Miguel

Joñoñ, Jessica

Jk’a’ba’ Jessica Coon, ch’oyoloñ tyi Oregon, tyi Estados Unidos. Tyi 2011 tyi majliyoñ tyi chuñtyäl tyi Montreal, tyi Canadá, ba’ chonkoñoñ tyi päsjuñ, ya’ tyi McGill University. Wa’li chonkoloñ tyi troñel tyi San Cristóbal de Las Casas yik’oty kpi’äl, tyäle cha’tyikil kalo’bilob.

Jessica yik’oty alälob tyi Montreal

Tyi ktyeche jk’ele’ lakty’añ che’ñak tyi 2002 tyi Campanario, ba’ tyi keji jk’el bajche’ tsolotyak majlel ili lakty’añ. Wa’li chonkolonloñ tyi troñel tyi ity’añob ajchujob ya’ tyi Montreal.

Virginia, Ella yik’oty Jessica tyi Campanario

Juan Jesús: Chuki mi kmel

Ch’oyoloñ tyi Tila. Wa’li chumuloñ tyi Jamil (San Cristóbal), ba’ chonkoloñ tyi troñel, tyi CIMSUR, chukulbä tyi UNAM. Tyi kcha’le k’eljuñ tyi UNACH, ba’ tyi kmele klicenciatura cha’añ Antropología Social. Ya’i tyi kmele kmaestria cha’añ lingüística indoamericana tyi CIESAS-DF. Tyi yujtyi’bal tyi majli kmel kdoctorado cha’añ lingüistica de UT-Austin, tyi Estados Unidos. Mi kmuläñ kpäse’ tyi cursojtyak bajche’ mi mejlel laktsäts-isañ lakty’añ yik’oty chonkol jk’ele’ bajche’ mi laktsole’ ibi’tyal lakty’añ che’ mi lajk’äñe’.

Juan Jesús tyi Campanario

Junya weñ tsa’ lok’i ñaxañbä taller tyi Oxolotán

Tyi yambä semana tsa’ ujtyi tyi mejlel ñaxañbä taller tyi Oxolotán, tsa’ k’otyiyob jiñi xk’eljuñob cha’añ  Lengua y Cultura añobä tyi Universidad Intercultural. Its’ijb jiñi universidad yik’oty ifoto cha’añ jiñi päsjuñ mi mejlel atyaj ilali. ¡Mi kaj ksub’eñetylojoñ majlel wolbä tyi mejlel!

Its’ijb UIET

 

Tyempajbäj cha’añ mi lajk’el bajche’ mi laklotybeñ ity’añtyak lakp’älob tyi Oxolotán, tyi febrero 9

Ts’itya’ yom cha’añ mi ikeje ñaxambä tyempäñtyel cha’añ mi lajk’el bajche’ mi laklotybeñ ity’añtyak lakp’älob. Ya’ mi ikeje tyi  Oxolotán tyi ibolomp’ejlel k’iñ tyi yujilel febrero, tyi Universidad Intercultural cha’añ Tabasco. Ma’añ tyojol mi lakochel. Mi keje lakchajpañ bajche’ yom mi lakmel laktroñel cha’añ mi ityempäñtyel ity’añ lakpi’älob tyi grabadorajtyak. Mu’tyo keje ichajpäñtyel cha’añ Yajalon je’el!

Tyempajbäj cha’añ Día Internacional de la Lengua Materna

Juan Jesús Vázquez Álvarez mi keje yäl ili ty’añ: “Las lenguas indígenas en las políticas educativas”, tyi ñaxambä Foro: Las lenguas indígenas y los desafíos en el Siglo XXI, chonkolbä ichajpañ INALI yik’oty Asociación Indígena Académica, tyi ikaj Día Internacional de la Lengua Materna. Ya’ mi ikeje tyiAula Magna cha’añ Facultad de Derecho cha’añ UNACH, tyi Jamil (San Cristóbal de Las Casas), tyi febrero 16.

Tsa’ix tyejchi e’tyel

Tsa’ix tyejchi e’tyel cha’añ ityempäñtyel ity’añ laktyatyña’ob. Jessica CoonNicolás Arcos López, yik’oty Juan Jesús Vázquez Álvarez tyi ityempäyob ibäj tyi Jamil (San Cristóbal de Las Casas) ba’ tyi ichajpäyob Taller cha’añ documentation yik’oty transcription.

Jessica, Juan Jesús, yik’oty Nico

Ili Taller mi ikeje tyi Oxolotán, Tabasco yik’oty Yajalón, Chiapas tyi febrero, ba’ mi keje ipäsbeñtyel xkolelob chonkolo’tyobä tyi k’eljuñ bajche’ mi laktyempäbeñ ity’añ laktyatyña’ob, bajche’ mi ilojtyel yik’oty bajche’ mi ikäñtyäñtyel.

Mu’bä keje ik’äjñel tyi e’tyel!

Mu’tyo ke isujbel bajche’ mi ikejel li e’tyel tyi Taller!