Author Archives: Carol-Rose Little

Muk’ix imejlel ik’ejlel tyempabil ch’ol tyi AILLA

Jiñi tyempabil ch’ol tsa’bä mejli tyi jump’ej e’tyel wokox yälä National Geographic, mi imejlel ik’ejlel tyi Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica (AILLA). Ilali mi imejlel la’k’el yik’oty la’nich’tyañ: https://ailla.utexas.org/islandora/object/ailla:261383

ailla

Añ cha’k’al ora ty’añ yik’oty video, ts’ibaya ty’añ, ñusaya ty’añ, yik’oty ejtyaltyak. Ta’ mejli jiñi tyempabil ty’añ wokox yälä juñmojty xk’eljuñ yujilobä ch’ol. ajJuan Jesús Vázquez Álvarez yik’oty ajJessica Coon tsa’ ipäsäyob majlel jiñi e’tyel yik’oty xkoltyayajob ajNicolás Arcos López i ajBernabé Vázquez Sánchez.

IMG_6875

Tallertyak tyi Tumbalá yik’oty San Miguel

Tyi junio yik’oty julio, ta’ ktyechelojoñ mel taller tyi Tumbalá yik’oty tyi San Miguel. Tyi Tumbala, ktemalojoñ jiñäch iñusak’iñ mayajob yik’oty ity’añ. Xmel-tallerob jiñäch ajCarol-Rose Little, tyilembä tyi Cornell University, Esteban Mirón, xk’el-juñ tyi Berkeley, Morelia Vázquez Martínez, xk’el-juñ, yik’oty Silvestre Gómez Jiménez, xe’tyel tyi CELALI. Ta’ k’otyiyob tyi taller jiñobäch xkolelob añobä tyi Casa de la Cultura tyi Tumbalá, idirectora Juana Karen Peñate Montejo. Esteban ta’ icha’le ty’añ cha’añ iñusak’iñ mayajob tyi Palenke. Carol-Rose yik’oty Morelia ta’ iyäläyob chuki mi imelob lingwistajob yik’oty ik’äñibal lakty’añ ch’ol. AjSilvestre ta’ icha’le ty’añ cha’añ chuki yom lakmel cha’añ ma’añik mi ibe’sajtyel lakty’añ. Che’ jiñi jk’uxulojoñ tamal yik’oty ta’ kñäch’tya’lojoñ k’ay tyi marimba. Ta’ ujtyi jiñi taller wokolix iyälä Engaged Cornell yik’oty Berkeley University.

Tyi San Miguel, Carol-Rose yik’oty Morelia ta’ ipäsbeyob xk’eljuñob tyi secundaria bajche’ mi its’ijbuñtyel lakty’añ ch’ol. Cha’p’ej k’iñ ta’ imeleyob. Ñaxambä k’iñ ta’ päsbeñtyi ts’ijbaya ch’ol yik’oty bajche’ mi ik’äjñel ts’ujk yik’oty iwäkpejlelä bokal (ä). Icha’p’ejlelbä k’iñ ta’ imeleyob ts’äktyesaya ty’añ i che’ jiñi ta’ ibajñalts’ijbayob iñusak’iñ. Ta’ k’otyiob 120 xk’eljuñob tyi secundaria. Ta’ ujtyi ili taller wokox iyälä Engaged Cornell.

Käñtyesaya cha’añ ELAN tyi CELALI

Tyi 7 de enero, tyi ktyempaloñ kbä tyi CELALI tyi San Cristóbal de las Casas cha’añ mi kmeloñ käñtyesaya cha’añ ELAN. Li ELAN jump’ej k’äñbal cha’añ ñusaya ty’añ yik’oty tyempaya ty’añ. Ta’ k’otyiyob xe’tyelob tyi CELALI, tyi komol tyi ikäñtyisäñtyiyob cha’añ bajche’ mi ik’äñob ELAN. Kome jiñäch ik’äñibal cha’añ mi imejlel imelob iye’tyel. Tyi ipäsbeyob ajMorelia Vázquez Martínez, juñtyikil xk’el-juñ wajalixbä keji ik’äñ ili k’äñbal.

Morelia Vazquez Martinez

Morelia Vázquez Martínez mi ipäsbeñ k’äñbal.

Juñ icha’añbä komolbä ejtyel cha’añ lakty’añ

Jiñi Cornell Arts & Sciences tyi ik’ajtyibeyob bajche’ wol imelob yejtyelob cha’añ lakty’añ ch’ol jiñi xk’eljuñ tyi ITSM yik’oty yujilbä ty’añ ch’ol ajMorelia Vázquez Martínez ila tyi k’ajtyiya tyi pejkäñtyi jiñi wolbä imel idoktorado ajCarol-Rose Little. Ilali mi mejle la’pejkañ jiñi juñ!

more-carol

Morelia Vázquez Martínez yik’oty Carol-Rose Little

Tayer: Lakty’añ ch’ol tyi la era de la tecnología

Tyi 3 de agosto, 2018, xpäs-juñob yik’oty xk’el-juñob tilemobä tyi UNICH tsa’ ityempäyob ibä tyi Casa de la Cultura, Salto de Agua, Chiapas cha’añ its’ijbuñtyel yik’oty ityempäñtyel lakty’añ. Wä’añ video cha’añ tayer.

Tsa’ ichajpäyob tayer ajCarol-Rose Little (Cornell University) yik’oty ajSilvestre Gómez Jiménez (CELALI). Wokolix yälä Engaged Cornell. Ya’tsa’ tyiliyob je’e ajNicolás Arcos López (UIET) yik’oty ajMorelia Vázquez Martínez (ITSM).

Joñoñ, Carol-Rose

Mia Wiegand, joñoñ, Morelia Vázquez Martínez

Jk’a’ba Carol-Rose. Mi kcha’leñ k’eljuñ tyi Cornell University, Ithaca, Nueva York ba’añ wo kmel kdoctorado. Ch’oyoloñ tyi Estados Unidos. Tsa’ kcha’le klicenciatura tyi McGill University, Canadá cha’añ lingüística yik’oty estudios rusos. Tsa’ kajiyoñ tyi ñop ch’ol tyi 2015 che’ ñajañtsajniyoñ tyi San Miguel, Chiapas. Ya’i tsa’ käyiyoñ tyi yotyoty ajNicolas Arcos López, ba’añ chumulob imama ichichob. Tsa’ ikäñtyesayoñob lakty’añ. Jiñ mek cha’añ tsa’ kñopo Tumbalábä ch’ol, pe mi kch’ämbeñ isujm Tilabä Ch’ol je’e.

Woliyoñ tyi mel tamal tyi El Campanario.

Tyi enero tsa’ kpäyäyob tyilel cha’tyikil alumnojob tilemobä tyi Estados Unidos tyi Chiapas. Yomobix ñop lakty’añ. Weñ uts’aty tyi iñusayob ipaxyal tyi Chiapas. Tsajniyoñlojoñ tyi ilumal Tumbalá che’ jiñi tyi ilumal Tila.

Cha’añ kdoctorado, mi kts’ijbañ ktesis cha’añ ilojtyib its’ijbuñtyel yik’oty isujmlel tyi alol ch’ol yik’oty tojol-ab’al. Jiñ mek cha’añ woli kñop tojol-ab’al ty’añ je’e.

Otyoty, tye’tyak yik’oty xajlel tyi San Miguel